อัลบั้ม ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


หน้าแรก | ข้อมูล SUTH | การบริการทางการแพทย์ | โปรแกรมตรวจสุขภาพ | สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย | แผ่นพับความรู้ | ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา
หน้าแรก | อัลบั้มรูปภาพ | ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงพยาบาลสุทธาเ...

อัลบั้มรูปภาพ


ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

16 สิงหาคม 2560 ทีมโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย ศาสตราจารย์คลินิก แพทย์หญิงศิราภรณ์ สวัสดีวร รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา คณแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหาสารคาม พร้อมคณะ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานระบบการบริหารจัดการและรูปแบบการให้บริการของ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ให้การต้อนรับโดย นพ.ลิขิต มาตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พร้อมคณะผู้บริหาร ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น4 อาคารรัตนเวชพัฒน์© Copyright @ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (www.suth.go.th, www.smc.sut.ac.th)