อัลบั้ม การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเก็บเกี่ยวผลงานระดับเขต (ถอดบทเรียน) ของเขต 9 นครราชสีมา


หน้าแรก | ข้อมูล SUTH | การบริการทางการแพทย์ | โปรแกรมตรวจสุขภาพ | สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย | แผ่นพับความรู้ | ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา
หน้าแรก | อัลบั้มรูปภาพ | การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเก็บเกี่ยวผลง...

อัลบั้มรูปภาพ


การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเก็บเกี่ยวผลงานระดับเขต (ถอดบทเรียน) ของเขต 9 นครราชสีมา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและโรงพยาบาล มทส. ได้จัดงาน "การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเก็บเกี่ยวผลงานระดับเขต (ถอดบทเรียน) ของเขต 9 นครราชสีมา" โดย ศ.เกียรติคุณ พญ.พรสวรรค์ วสันต์ นายกสมาคมเพื่อเด็กพิการแต่กำเนิด (ประเทศไทย) เป็นวิทยากรและมีการนำเสนอผลการดำเนินงานของแต่ละจังหวัด วันที่ 17 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารกีฬาสุรเริงไชย เวลา 09.00-16.00 น.ที่ผ่านมา...© Copyright @ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (www.suth.go.th, www.smc.sut.ac.th)