อัลบั้ม โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการให้รหัสโรคและหัตถการ


หน้าแรก | ข้อมูล SUTH | การบริการทางการแพทย์ | โปรแกรมตรวจสุขภาพ | สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย | แผ่นพับความรู้ | ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา
หน้าแรก | อัลบั้มรูปภาพ | โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการให้รหัสโร...

อัลบั้มรูปภาพ


โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการให้รหัสโรคและหัตถการ

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมกับ สปสช.เขต9 นครราชสีมา จัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการให้รหัสโรคและหัตถการประจำปี ๒๕๖๐ สำหรับคณะกรรมการตรวจสอบเวชระเบียนระดับเขตและหน่วยบริการในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับบุคลากรของหน่วยบริการที่ทำหน้าที่ให้รหัสโรคและหัตถการ ให้มีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการให้รหัสโรคและหัตถการที่ถูกต้อง และมีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาคุณภาพการบันทึกเวชระเบียนกับการเบิกจ่ายชดเชย (Medical Record Audit) ซึ่งมีผลต่อการจ่ายชดเชยค่าบริการตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม และสร้างความเป็นธรรมในการขอรับชดเชยค่าบริการให้แก่หน่วยบริการ ระหว่างวันที่ 13-14 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมบาลิออส รีสอร์ท เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีบุคลากรทางการแพทย์และผู้ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ให้รหัสโรคและหัตถการของหน่วยงานเข้าร่วมกว่า 170 คน© Copyright @ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (www.suth.go.th, www.smc.sut.ac.th)