อัลบั้ม โครงการบริการเชิงรุก SUT Healthy Festival ครั้งที่ 12


หน้าแรก | ข้อมูล SUTH | การบริการทางการแพทย์ | โปรแกรมตรวจสุขภาพ | สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย | แผ่นพับความรู้ | ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา
หน้าแรก | อัลบั้มรูปภาพ | โครงการบริการเชิงรุก SUT Healthy Fest...

อัลบั้มรูปภาพ


โครงการบริการเชิงรุก SUT Healthy Festival ครั้งที่ 12

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ในโครงการบริการเชิงรุก SUT Healthy Festival ครั้งที่ 12 "สร้างสุขภาพและความปลอดภัยก้าวไกลสู่ Thailand 4.0" วันที่ 21 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมสุรนารี อาคารสุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี© Copyright @ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (www.suth.go.th, www.smc.sut.ac.th)