อัลบั้ม วันอัลไซเมอร์โลก 2560


หน้าแรก | ข้อมูล SUTH | การบริการทางการแพทย์ | โปรแกรมตรวจสุขภาพ | สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย | แผ่นพับความรู้ | ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา
หน้าแรก | อัลบั้มรูปภาพ | วันอัลไซเมอร์โลก 2560

อัลบั้มรูปภาพ


วันอัลไซเมอร์โลก 2560

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้จัดงาน วันอัลไซเมอร์โลก 2560 "ชาวโคราชมีความรู้สู้สมองเสื่อม" เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ทุกคน เห็นความสำคัญและเข้าใจโรคนี้กันมากขึ้น โดยภายในกิจกรรม ได้มีการบรรยายให้ความรู้เบื้องต้นการดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์และผู้สูงอายุ โดย ผศ.นพ.สราวุธ สุขสุผิว แพทย์เฉพาะทางสาขาอายุรกรรมระบบประสาท และ นพ.การุญพงศ์ ภัทรามรุต แพทย์เฉพาะทางสาขาจิตเวช ในวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารรัตนเวชพัฒน์© Copyright @ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (www.suth.go.th, www.smc.sut.ac.th)