อัลบั้ม KORAT CAR FREE DAY 2017


หน้าแรก | ข้อมูล SUTH | การบริการทางการแพทย์ | โปรแกรมตรวจสุขภาพ | สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย | แผ่นพับความรู้ | ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา
หน้าแรก | อัลบั้มรูปภาพ | KORAT CAR FREE DAY 2017

อัลบั้มรูปภาพ


KORAT CAR FREE DAY 2017

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมสนับสนุนกิจกรรม KORAT CAR FREE 2017 โดยสนับสนุนบริการรถพยาบาลฉุกเฉินพร้อมทีมบุคลากรทางการแพทย์ และบริการแจกน้ำดื่มให้กับนักปั่นตลอดเส้นทางการปั่นจักรยานเพื่อรณรงค์และปลูกจิตสำนึก ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงปัญหามลพิษในอากาศ มลพิษทางเสียง รวมถึงปัญหาโลกร้อน พร้อมทั้งรณรงค์การออกกำลังกายโดยการปั่นจักรยาน เพื่อสร้างเสริมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา..© Copyright @ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (www.suth.go.th, www.smc.sut.ac.th)