อัลบั้ม หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ บ.ซีเกทเทคโนโลยี ประเทศไทย จำกัด


หน้าแรก | ข้อมูล SUTH | การบริการทางการแพทย์ | โปรแกรมตรวจสุขภาพ | สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย | แผ่นพับความรู้ | ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา
หน้าแรก | อัลบั้มรูปภาพ | หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ บ.ซีเกทเทคโนโลยี ปร...

อัลบั้มรูปภาพ


หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ บ.ซีเกทเทคโนโลยี ประเทศไทย จำกัด

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมกับ บ.โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด ออกหน่วยประชาสัมพันธ์โรงพยาบาล ณ บ.ซีเกทเทคโนโลยี ประเทศไทย จำกัด ในกิจกรรม “สุขภาพดีมีสุข” Wellness Account, สวัสดิการประกันสังคม วันที่ 6 – 8 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา...© Copyright @ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (www.suth.go.th, www.smc.sut.ac.th)