อัลบั้ม เกษตรสุรนารี 2561


หน้าแรก | ข้อมูล SUTH | การบริการทางการแพทย์ | โปรแกรมตรวจสุขภาพ | สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย | แผ่นพับความรู้ | ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา
หน้าแรก | อัลบั้มรูปภาพ | เกษตรสุรนารี 2561

อัลบั้มรูปภาพ


เกษตรสุรนารี 2561

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ให้บริการหน่วยปฐมพยาบาล และทีมสุขาภิบาลอาหาร ภายในงานเกษตรสุรนารี 2561 ระหว่างวันที่ 11-14 มกราคม 2561 ทั้งนี้เพื่อตรวจประเมินสุขาภิบาลอาหาร ของร้านอาหารต่างๆ ภายในบริเวณงานฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อความปลอดภัยจากโรคติดต่อที่มีอาหารและน้ำเป็นสื่อ นำทีมโดยทีมพยาบาลควบคุมการติดเชื้อฯ และทีมอาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี© Copyright @ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (www.suth.go.th, www.smc.sut.ac.th)