อัลบั้ม การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ความปวด...บรรเทาได้อย่างไร”


หน้าแรก | ข้อมูล SUTH | การบริการทางการแพทย์ | โปรแกรมตรวจสุขภาพ | สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย | แผ่นพับความรู้ | ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา
หน้าแรก | อัลบั้มรูปภาพ | การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ความปวด...บรรเ...

อัลบั้มรูปภาพ


การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ความปวด...บรรเทาได้อย่างไร”

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้จัดการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ความปวด...บรรเทาได้อย่างไร” How to relief & tools for help. วิทยากรโดย พญ.จิตราวรรณ อรรถวัฒนกุล วิสัญญีแพทย์ และแพทย์ด้านการระงับปวด ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารรัตนเวชพัฒน์ ที่ผ่านมา...© Copyright @ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (www.suth.go.th, www.smc.sut.ac.th)