อัลบั้ม ร่วมบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ณ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย


หน้าแรก | ข้อมูล SUTH | การบริการทางการแพทย์ | โปรแกรมตรวจสุขภาพ | สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย | แผ่นพับความรู้ | ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา
หน้าแรก | อัลบั้มรูปภาพ | ร่วมบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ณ อ.แม่ลาว จ...

อัลบั้มรูปภาพ


ร่วมบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ณ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

23 กุมภาพันธ์ 2561 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นำโดย ศ.นพ.สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ พร้อมทีมแพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ ร่วมออกบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ร่วมกับโครงการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(PEA) นักศึกษา วปอ. รุ่นที่ 27 มูลนิธิแสง-ใช้กี เหตระกูล หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ กรมการแพทย์ สาธารณสุขเชียงราย และโรงพยาบาลชั้นนำของประเทศไทยจำนวนมาก ร่วมให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป การตรวจรักษาโรคเฉพาะทาง คลินิกส่องกล้องทางเดินอาหาร และคลินิกตรวจพิเศษเฉพาะทางอื่นๆ จากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง โดยมียอดผู้รับบริการ 5,291 คน พิธีเปิดโครงการโดย ศ.นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กิจกรรมจัดขึ้น ณ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม อ.แม่ลาว จ.เชียงราย© Copyright @ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (www.suth.go.th, www.smc.sut.ac.th)