อัลบั้ม “รพ.มทส. ปั่นปันน้ำใจเฉลิมพระเกียรติฯ”


หน้าแรก | ข้อมูล SUTH | การบริการทางการแพทย์ | โปรแกรมตรวจสุขภาพ | สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย | แผ่นพับความรู้ | ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา
หน้าแรก | อัลบั้มรูปภาพ | “รพ.มทส. ปั่นปันน้ำใจเฉลิมพระเกียรติฯ”

อัลบั้มรูปภาพ


“รพ.มทส. ปั่นปันน้ำใจเฉลิมพระเกียรติฯ”

“รพ.มทส. ปั่นปันน้ำใจเฉลิมพระเกียรติฯ” การกุศล ระดมทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ 4 มีนาคม 2561 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจัดกิจกรรม “รพ.มทส.ปั่นปันน้ำใจเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี” โดยกิจกรรมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมระดมทุนจัดหารายได้สำหรับกองทุนโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อจัดหารายได้สมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อรองรับการขยายการให้บริการซึ่งในปี 2562 นี้ คาดว่าการก่อสร้างอาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ จะแล้วเสร็จและพร้อมเปิดให้บริการ เป็นอาคารสูง 12 ชั้น ขนาด 700 เตียงขึ้นไป นอกจากนั้นแล้วกิจกรรมนี้ยังถือเป็นการประชาสัมพันธ์ให้บุคคลทั่วไปได้รู้จักโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และมีส่วนร่วมกับชุมชนมากยิ่งขึ้น ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้จัดประเภทการปั่นจักรยานเป็น 2 ประเภท ได้แก่ รุ่น VIP ระยะทาง 15 กิโลเมตร จำนวนนักปั่นจักรยาน 350 คน และรุ่นทางเรียบใจเกินร้อย ระยะทาง 60 กิโลเมตร จำนวนนักปั่นจักรยาน 1,200 คน พิธีเปิดกิจกรรมโดย นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวรายงานกิจกรรมโดย ผศ. ดร.บุญชัย วิจิตรเสถียร รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ แผน และงบประมาณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) สำหรับกิจกรรในครั้งนี้ นอกจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการบริจาคเพื่อระดมทุนหารายได้สำหรับจัดหาอุปกรณ์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ขาดแคลน ซึ่งนับเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่แล้วนั้น ยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีเจตคติที่ดีในการออกกำลังกาย เสริมสร้างสมรรถภาพร่างกายให้มีความแข็งแรง สมบูรณ์ มีสุขภาพที่ดีห่างไกลโรค© Copyright @ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (www.suth.go.th, www.smc.sut.ac.th)