อัลบั้ม ยินดีต้อนรับ อาจารย์เข้านิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษา


หน้าแรก | ข้อมูล SUTH | การบริการทางการแพทย์ | โปรแกรมตรวจสุขภาพ | สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย | แผ่นพับความรู้ | ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา
หน้าแรก | อัลบั้มรูปภาพ | ยินดีต้อนรับ อาจารย์เข้านิเทศงานนักศึกษาสหกิ...

อัลบั้มรูปภาพ


ยินดีต้อนรับ อาจารย์เข้านิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษา

ยินดีต้อนรับ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเข้านิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษา รุ่นที่ 9 นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 14 คน ในวันที่ 18 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารรัตนเวชพัฒน์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ผ่านมา...© Copyright @ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (www.suth.go.th, www.smc.sut.ac.th)