อัลบั้ม อบรมอาสาสมัครสาธารณสุข นักศึกษา มทส.


หน้าแรก | ข้อมูล SUTH | การบริการทางการแพทย์ | การบริการพยาบาล | โปรแกรมตรวจสุขภาพ | สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา
หน้าแรก | อัลบั้มรูปภาพ | อบรมอาสาสมัครสาธารณสุข นักศึกษา มทส.

อัลบั้มรูปภาพ


อบรมอาสาสมัครสาธารณสุข นักศึกษา มทส.

12 พฤศจิกายน 2555 ศูนย์การแพทย์ มทส. จัดกิจกรรมอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ณ ห้องประชุมศูนย์การแพทย์ มทส. โดยทีมวิทยากรจากศูนย์การแพทย์ มทส. ทั้งนี้ เพื่อให้อาสาสมัครฯได้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ในการช่วยเหลืองานด้านการเฝ้าระวังโรคระบาดต่างๆ ภายในเขตมหาวิทยาลัย ...© Copyright @ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (www.suth.go.th, www.smc.sut.ac.th)