อัลบั้ม หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ณ จังหวัดตรัง


หน้าแรก | ข้อมูล SUTH | การบริการทางการแพทย์ | โปรแกรมตรวจสุขภาพ | สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย | แผ่นพับความรู้ | ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา
หน้าแรก | อัลบั้มรูปภาพ | หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ณ จังหวัดตรัง

อัลบั้มรูปภาพ


หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ณ จังหวัดตรัง

รพ.มทส. ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ โดยเป็นหน่วย แพทย์ความร่วมมือระหว่าง กฟภ.ร่วมกับมูลนิธิ-แสงไซ้กี เหตระกูล-เดลินิวส์ นักศึกษา วปอ.รุ่นที่ 27 พร้อมคณะแพทย์เฉพาะทาง จากโรงพยาบาลชั้นนำขนาดใหญ่ของประเทศ รวมถึง รพ.มทส. หน่วยแพทย์ครั้งนี้เปิดให้บริการคลินิกตรวจโรคเฉพาะทางกว่า 20 คลินิก มีแพทย์เชี่ยวชาญโรคต่างๆให้บริการฟรี ในหน่วยแพทย์ครั้งนี้ทีมแพทย์ รพ.มทส. ออกหน่วยบริการคลินิกเฉพาะทางคลินิกส่องกล้อง โรคทางเดินอาหาร และคลินิกหู คอ จมูก โดยมีผู้รับบริการในหน่วยแพทย์ครั้งนี้กว่า 5,000 คน ในวันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561 ณ โรงเรียนห้อยยอด อ.ห้อยยอด จ.ตรัง ที่ผ่านมา...© Copyright @ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (www.suth.go.th, www.smc.sut.ac.th)