อัลบั้ม รพ.มทส. ร่วมใจ ปลูกต้นไม้เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก


หน้าแรก | ข้อมูล SUTH | การบริการทางการแพทย์ | โปรแกรมตรวจสุขภาพ | สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย | แผ่นพับความรู้ | ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา
หน้าแรก | อัลบั้มรูปภาพ | รพ.มทส. ร่วมใจ ปลูกต้นไม้เนื่องในวันสิ่งแวด...

อัลบั้มรูปภาพ


รพ.มทส. ร่วมใจ ปลูกต้นไม้เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก

บุคลากร โรงพยาบาล มทส. ร่วมใจ ปลูกต้นไม้ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก แปลงพื้นที่ SUTH ให้เป็นสีเขียวรพ.มทส. โดยคณะอนุกรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ENV) นำทีมแพทย์ พยาบาล บุคลากรและเจ้าหน้าหน้าที่ รพ.มทส. กว่า 300 คน ร่วมใจปลูกต้นไม้ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน 2561 เพื่อส่งเสริมและเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับโรงพยาบาล กิจกรรมในครั้งนี้ยังถือเป็นกิจกรรมที่สนองแนวนโยบายของรัฐบาลไทย ที่ส่งเสริมให้ ทุกภาคส่วน ทุกหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งพี่น้องประชาชน ช่วยกันปลูกต้นไม้ในที่อยู่อาศัย ในชุมชน ศาสนสถาน โรงเรียนและที่สาธารณประโยชน์ ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนเกิดความรักความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ สำหรับกิจกรรมการปลูกต้นไม้ในครั้งนี้ ใช้พันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับที่เน้นสร้างบรรยากาศให้เกิดความร่มรื่นย์ ในบริเวณโดยรอบอาคารรัตนเวชพัฒน์ รวมถึงกิจกรรมการดูแลใส่ปุ๋ยพรวนดิน ต้นไม้ที่ปลูกไว้ในทุกๆปีที่ผ่านมา การสร้างพื้นที่สีเขียวให้แก่โรงพยาบาล ในอนาคตอันใกล้นี้จะสามารถใช้เป็นแหล่งพักผ่อนของผู้รับบริการของทางโรงพยาบาลและมีส่วนช่วยในการดูดซับก๊าซเรือนกระจกที่เป็นตัวการทำให้เกิดสภาวะโลกร้อนอีกด้วย© Copyright @ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (www.suth.go.th, www.smc.sut.ac.th)