อัลบั้ม การจัดทำแผนปฏิบัติการตามระบบ Project Based Management : PBM


หน้าแรก | ข้อมูล SUTH | การบริการทางการแพทย์ | การบริการพยาบาล | โปรแกรมตรวจสุขภาพ | สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา
หน้าแรก | อัลบั้มรูปภาพ | การจัดทำแผนปฏิบัติการตามระบบ Project ...

อัลบั้มรูปภาพ


การจัดทำแผนปฏิบัติการตามระบบ Project Based Management : PBM

การประชุมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติการตามระบบ Project Based Management : PBM ตามแผนยุทธศาสตร์ ปี 2562 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในวันที่ 14-16 มิถุนายน 2561 ณ โคราชรีสอร์ท© Copyright @ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (www.suth.go.th, www.smc.sut.ac.th)