อัลบั้ม รพ.มทส. ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ในโครงการ “พี่ช่วยน้อง ครั้งที่ 10” Back To School #10






หน้าแรก | ข้อมูล SUTH | การบริการทางการแพทย์ | การบริการพยาบาล | โปรแกรมตรวจสุขภาพ | สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา | บุคคลากร
หน้าแรก | อัลบั้มรูปภาพ | รพ.มทส. ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ในโครงกา...

อัลบั้มรูปภาพ


รพ.มทส. ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ในโครงการ “พี่ช่วยน้อง ครั้งที่ 10” Back To School #10

22 มิถุนายน 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยส่วนอาคารสถานที่จัดโครงการพี่ช่วยน้อง ครั้งที่ 10 "Back to school #10" ทาง รพ.มทส. สนับสนุนหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ให้แก่นักเรียนและประชาชนทั่วไป โดยกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูและช่วยแก้ปัญหาทางด้านกายภาพ อาคารสถานที่ ภูมิทัศน์ ได้ซ่อมแซมอาคารห้องสมุดเก่า และนำสิ่งของที่จำเป็นด้านการศึกษาไปมอบให้ โดยมี อาจารย์ ดร.วิทธวัช โมฬี (รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทั่วไป)ประธานในพิธี กล่าวเปิดโครงการ และส่งมอบโครงการ มอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรม และร่วมกับแขกผู้มีเกียรติ มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน รวม 11 ทุน มอบของที่ระลึกแก่นักเรียนทั้งหมด 118 คน จากนั้นประธานได้ตัดริบบิ้นห้องสมุดชื่อ “มทส.ห้องสมุดมิตรภาพ BACK TO SCHOOL #10” ทางบุคลากร มทส. และนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ กิจกรรมสันทนาการสำหรับเด็ก (โดย เทคโนธานี) กิจกรรมฝึกบิน (โดยชมรมเครื่องบินเล็ก มทส.) กิจกรรมทาสีรั้วโรวเรียน ถัวน้ำดื่มและสนามเด็กเล่น (โดย นักศึกษา มทส.) ณ โรงเรียนบ้านพลกรัง(เดชาติวงศ์ คงฤทธิ์อนุสรณ์) อ.เมือง จ.นครราชสีมา


erotik shop | erotik shop | erotik shop | erotik shop | erotik shop | erotik shop | erotik shop

© Copyright @ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี