อัลบั้ม รพ.มทส. ได้ออกหน่วยให้บริการวัดความดัน ให้ความรู้ด้านโภชนาการ และให้การบรรยาย เรื่อง “ออฟฟิศซินโดรม”


หน้าแรก | ข้อมูล SUTH | การบริการทางการแพทย์ | โปรแกรมตรวจสุขภาพ | สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย | แผ่นพับความรู้ | ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา
หน้าแรก | อัลบั้มรูปภาพ | รพ.มทส. ได้ออกหน่วยให้บริการวัดความดัน ใ...

อัลบั้มรูปภาพ


รพ.มทส. ได้ออกหน่วยให้บริการวัดความดัน ให้ความรู้ด้านโภชนาการ และให้การบรรยาย เรื่อง “ออฟฟิศซินโดรม”

รพ.มทส. ได้ออกหน่วยให้บริการวัดความดันให้ความรู้ด้านโภชนาการ และให้การบรรยายเรื่อง “ออฟฟิศซินโดรม” โดย ผศ.พญ.สีขาว เชื้อปรุง และทีมงาน รพ.มทส. ให้กับบุคลากรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในกิจกรรมปีแห่งความห่วงใย PEA ร่วมใจ ปลอดภัยอย่างยั่งยืน ในวันที่ 28 มิถุนายน 2561 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ) จ.นครราชสีมา ได้จัดกิจกรรม “ปีแห่งความห่วงใย PEA ร่วมใจ ปลอดภัย อย่างยั่งยืน” โดยมีท่านสุวัฒน์ แสงประทีป เป็นประธานในพิธี การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อยกระดับมาตรฐาน การบริหารงานด้านความปลอดภัยสู่ระดับสากล ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรด้านความปลอดภัย ภายในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การรวมพลังของทุกหน่วยงานเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของ “ปีแห่งความห่วงใย PEA ร่วมใจ ปลอดภัย อย่างยั่งยืน”กฟฉ.3 ประจำปี 2561 การแสดงนิทรรศการผลงานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยการออกร้านของผู้จำหน่ายสินค้าด้านความปลอดภัย การออกหน่วยให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ โดยโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุนารี ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 2 (อาคาร 3 ) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จ.นครราชสีมา© Copyright @ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (www.suth.go.th, www.smc.sut.ac.th)