อัลบั้ม รพ.มทส. ร่วมกิจกรรม สภากาแฟ จังหวัดนครราชสีมา


หน้าแรก | ข้อมูล SUTH | การบริการทางการแพทย์ | โปรแกรมตรวจสุขภาพ | สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย | แผ่นพับความรู้ | ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา
หน้าแรก | อัลบั้มรูปภาพ | รพ.มทส. ร่วมกิจกรรม สภากาแฟ จังหวัดนคร...

อัลบั้มรูปภาพ


รพ.มทส. ร่วมกิจกรรม สภากาแฟ จังหวัดนครราชสีมา

รพ.มทส. ร่วมจัดนิทรรศการและบริการหน่วยปฐมพยาบาล “สภากาแฟ จังหวัดนครราชสีมา” 3 ก.ค. 2561 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นเจ้าภาพจัดงาน “สภากาแฟ จังหวัดนครราชสีมา” ณ โรงเรียนสุรวิวัฒน์ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) พร้อมคณะผู้บริหาร มทส. ให้การต้อนรับ นายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ให้เกียรติเป็นประธานงานพร้อมต้อนรับคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจังหวัดนครราชสีมา กว่า 200 คน ณ โรงเรียนสุรวิวัฒน์ กิจกรรมดังกล่าว ถือเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดนครราชสีมา ที่จะได้มาพบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์กันอย่างต่อเนื่อง ในโอกาสนี้ มหาวิทยาลัยยังได้จัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมเด่นของนักวิจัย มทส. อาทิ ผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ด้านการแพทย์ ด้านการเทคโนโลยีเกษตร และวิศวกรรมศาสตร์ที่ประยุกต์ใช้เพื่อสังคม พร้อมการตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเบื้องต้นแก่ผู้ร่วมงานในโอกาสนี้ด้วย© Copyright @ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (www.suth.go.th, www.smc.sut.ac.th)