อัลบั้ม มหกรรมคุณภาพ รพ.มทส. SUTH Quality Fair 2018


หน้าแรก | ข้อมูล SUTH | การบริการทางการแพทย์ | โปรแกรมตรวจสุขภาพ | สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย | แผ่นพับความรู้ | ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา
หน้าแรก | อัลบั้มรูปภาพ | มหกรรมคุณภาพ รพ.มทส. SUTH Quality F...

อัลบั้มรูปภาพ


มหกรรมคุณภาพ รพ.มทส. SUTH Quality Fair 2018

หนึ่งปีมีครั้ง กับมหกรรมแห่งการพัฒนางาน พัฒนาคน สู่หนทางแห่งคุณภาพอย่างต่อเนื่อง มหกรรมคุณภาพ รพ.มทส. “คุณค่า คุณภาพ คุณธรรม” ( SUTH Quality Fair 2018 ) 4 ก.ค. 2561 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดกิจกรรมพิธีเปิด มหกรรมคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ 2561 ภายใต้หัวข้อ “คุณค่า คุณภาพ คุณธรรม” โดย นพ.ลิขิต มาตระกูล ผู้อำนวยการฯ พร้อมทีมบริหาร และบุคลากรร่วมงานอย่างคับคั่ง การจัดงานมหกรรมคุณภาพนับเป็นเครื่องมือและกระบวนการหนึ่งที่ใช้เป็นพื้นที่ในแสดงการพัฒนางานจากบุคลากรของโรงพยาบาล กิจกรรมมหกรรมคุณภาพ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-18 กรกฎาคม 2561 โดยประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆมากมาย อาทิ การนำเสนอผลงาน CQI ระดับแผนก ในรูปแบบโปสเตอร์ ทั้งงานด้าน Clinic และ Non-clinic จำนวนรวม 44 ผลงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้พร้อมทำแบบทดสอบชิงรางวัล การคัดเลือกผลงานพัฒนาคุณภาพดีเด่น เพื่อประกวดและการนำเสนอเพื่อชิงรางวัล กิจกรรมมหกรรมคุณภาพถือเป็นเวทีที่ทำให้เกิดความริริเริ่มพัฒนาด้านต่างๆ พร้อมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี อีกทั้งยังส่งเสริมความภาคภูมิใจสำหรับแผนกที่ได้รับรางวัลและการนำเสนอผลงานในรูปแบบการพัฒนาคุณภาพงานอย่างต่อเนื่อง Continuous Quality Improvement (CQI) ซึ่งจัดต่อเนื่องในทุกๆปี ถือเป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพงานไปพร้อมๆกับการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง© Copyright @ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (www.suth.go.th, www.smc.sut.ac.th)