อัลบั้ม ต้อนรับนักศึกษา Pre-medical university จากอเมริกา


หน้าแรก | ข้อมูล SUTH | การบริการทางการแพทย์ | โปรแกรมตรวจสุขภาพ | สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย | แผ่นพับความรู้ | ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา
หน้าแรก | อัลบั้มรูปภาพ | ต้อนรับนักศึกษา Pre-medical university...

อัลบั้มรูปภาพ


ต้อนรับนักศึกษา Pre-medical university จากอเมริกา

นักศึกษา Pre-medical university จากอเมริกา ร่วมฝึกประสบการณ์ Medical Shadowing ที่ รพ.มทส. วันนี้ (5 ก.ค. 2561) ที่ห้องประชุม1 ชั้น4 อาคารรัตนเวชพัฒน์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ศาสตราจารย์ นพ.สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงพยาบาล มทส. คณาจารย์ ผู้บริหารและบุคลากร ให้การต้อนรับนักศึกษา Pre-medical university จาก University of Arkansas, Northeastern State University (Oklahoma) ประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน 20 คน ซึ่งเดินทางมาฝึกปฏิบัติระหว่างวันที่ 4-22 กรกฎาคม 2561 ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นักศึกษาดังกล่าว เป็นนักศึกษา Pre-medical university ซึ่งจะต้องมีการฝึกประสบการณ์และสังเกตการณ์ การทำงานของแพทย์ในโรงพยาบาล (Medical shadowing) ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยนักศึกษากลุ่มนี้เลือกเดินทางมายังประเทศไทย และเลือกโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อเรียนรู้ทางด้านการฝึกประสบการณ์ดังกล่าว© Copyright @ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (www.suth.go.th, www.smc.sut.ac.th)