อัลบั้ม การอบรม นโยบายและแนวทางปฏิบัติความปลอดภัยด้านยา ใน รพ.มทส.


หน้าแรก | ข้อมูล SUTH | การบริการทางการแพทย์ | โปรแกรมตรวจสุขภาพ | สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย | แผ่นพับความรู้ | ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา
หน้าแรก | อัลบั้มรูปภาพ | การอบรม นโยบายและแนวทางปฏิบัติความปลอ...

อัลบั้มรูปภาพ


การอบรม นโยบายและแนวทางปฏิบัติความปลอดภัยด้านยา ใน รพ.มทส.

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดอบรมหัวข้อ นโยบายและแนวทางปฏิบัติความปลอดภัยด้านยา ใน รพ.มทส. เพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรทุกระดับที่เกี่ยวข้อง รับทราบแนวทางและหลักในเรื่องมาตรฐานการใช้และการบริหารจัดการยาในโรงพยาบาล เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายป้องกันความปลอดภัยและการป้องกันและจัดการความเสี่ยงในระดับโรงพยาบาล ทั้งนี้เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับบริการด้านยาอย่างมีคุณภาพ โดยจัดการอบรมทั้งสิ้น 5 รุ่น ผู้เข้าอบรมรุ่นละ 30 คน จัดอบรมระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน ถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น4 อาคารรัตนเวชพัฒน์© Copyright @ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (www.suth.go.th, www.smc.sut.ac.th)