อัลบั้ม รพ.มทส. ทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสครบรอบ 5 ปี เปิดอาคารศูนย์รังสีวินิจฉัย


หน้าแรก | ข้อมูล SUTH | การบริการทางการแพทย์ | โปรแกรมตรวจสุขภาพ | สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย | แผ่นพับความรู้ | ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา
หน้าแรก | อัลบั้มรูปภาพ | รพ.มทส. ทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสครบ...

อัลบั้มรูปภาพ


รพ.มทส. ทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสครบรอบ 5 ปี เปิดอาคารศูนย์รังสีวินิจฉัย

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุนารี จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสครบรอบ 5 ปี เปิดอาคารศูนย์รังสีวินิจฉัย โดยมีการ นิมนต์พระสงฆ์จำนวน 5 รูป จากวัดศรีสุรโยธิน จังหวัดนครราชสีมา มาทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล จากนั้นคณะ ผู้บริหาร และบุคลากรโรงพยาบาล ได้ร่วมกันถวายสังฆทานและภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ และเมื่อเสร็จสิ้นพิธีสงฆ์ ผู้ร่วมงานได้ รับประทานอาหารพร้อมทั้งถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน ในวันพุธ ที่ 11 กรกฏาคม 2561 ณ บริเวณโถงศูนย์รังสี อาคารศูนย์รังสีวินิจฉัย© Copyright @ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (www.suth.go.th, www.smc.sut.ac.th)