อัลบั้ม รพ.มทส. ส่งทีมแพทย์ พยาบาล ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ กฟภ.(PEA)


หน้าแรก | ข้อมูล SUTH | การบริการทางการแพทย์ | การบริการพยาบาล | โปรแกรมตรวจสุขภาพ | สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา
หน้าแรก | อัลบั้มรูปภาพ | รพ.มทส. ส่งทีมแพทย์ พยาบาล ร่วมออกหน่วย...

อัลบั้มรูปภาพ


รพ.มทส. ส่งทีมแพทย์ พยาบาล ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ กฟภ.(PEA)

รพ.มทส. ส่งทีมแพทย์ พยาบาล ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ กฟภ.(PEA) ร่วมกับ นักศึกษา วปอ.รุ่น 27 มูลนิธิแสง-ไซ้กี เหตระกูล หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ กรมการแพทย์ และจังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 24 ส.ค. 61 ที่โรงเรียนชุมแพศึกษา อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ กฟภ. ร่วมกับ นักศึกษา วปอ. รุ่นที่ 27 รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนได้ร่วมจัดกิจกรรม โดย ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นำประชาชนชาวขอนแก่น เข้าร่วมกิจกรรมและเข้ารับการตรวจรักษาในด้านต่างๆ กว่า 6,000 คน โดยกิจกรรมการออกหน่วยแพทย์บริการประชาชนในครั้งนี้ ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและคลินิกตรวจรักษาโรคเฉพาะทางกว่า 8 คลินิก โดยทีมแพทย์ พยาบาลจากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ให้บริการตรวจรักษาในคลินิกเวชปฏิบัติทั่วไป คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อ และ คลินิกส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร ในการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ กฟภ. นี้เป็นกิจกรรม ที่ กฟภ. ได้กำหนดจัดขึ้นในทุกๆ 3 เดือน โดยหมุนเวียนไปในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ทั่วทั้งประเทศ โดยพื้นที่ที่จัดกิจกรรมนั้นจะเน้นไปในพื้นที่ที่ห่างไกล ที่เข้ารับการบริการในแพทย์เฉพาะทางนั้นยาก ดังนั้นหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ดังกล่าวนี้นั้นจะเป็นการให้บริการเฉพาะทางในพื้นที่ที่ห่างไกลที่ประชาชนทุกเพศทุกวัยนั้นสามารถขอรับบริการได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ© Copyright @ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (www.suth.go.th, www.smc.sut.ac.th)