อัลบั้ม รพ.มทส. ได้ออกหน่วยให้การบรรยายเรื่อง “การแนะแนว ทางห่างไกลโรคฮิต ออฟฟิศซินโดรม”


หน้าแรก | ข้อมูล SUTH | การบริการทางการแพทย์ | โปรแกรมตรวจสุขภาพ | สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย | แผ่นพับความรู้ | ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา
หน้าแรก | อัลบั้มรูปภาพ | รพ.มทส. ได้ออกหน่วยให้การบรรยายเรื่อง “...

อัลบั้มรูปภาพ


รพ.มทส. ได้ออกหน่วยให้การบรรยายเรื่อง “การแนะแนว ทางห่างไกลโรคฮิต ออฟฟิศซินโดรม”

รพ.มทส. ได้ร่วมออกหน่วยให้การบรรยายเรื่อง “การแนะแนวทางห่างไกลโรคฮิต ออฟฟิศซินโดรม” โดย ผศ.พญ.สีขาว เชื้อปรุง และทีมงาน รพ.มทส. ให้กับบุคลากรเทอร์มินอล 21 โคราช ในกิจกรรม LUNCH TALK ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้พนักงาน ได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันและมีการจัดให้ความรู้ด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่พนักงาน ในวันอังคารที่ 4 กันยายน 2561 ณ เทอร์มินอลฮอลล์ 3 ชั้น 4 ศูนย์การค้า เทอร์มินอล 21 โคราช© Copyright @ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (www.suth.go.th, www.smc.sut.ac.th)