อัลบั้ม งานเกษียณอายุการปฏิบัติงาน “ความผูกพันเหนือกาลเวลา”


หน้าแรก | ข้อมูล SUTH | การบริการทางการแพทย์ | โปรแกรมตรวจสุขภาพ | สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย | แผ่นพับความรู้ | ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา
หน้าแรก | อัลบั้มรูปภาพ | งานเกษียณอายุการปฏิบัติงาน “ความผูกพันเหนื...

อัลบั้มรูปภาพ


งานเกษียณอายุการปฏิบัติงาน “ความผูกพันเหนือกาลเวลา”

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดกิจกรรม “ความผูกพันเหนือกาล” รพ.มทส. ร้อยรวมใจมุทิตาคารวะ งานเกษียณอายุการปฏิบัติงาน นพ.ลิขิต มาตระกูล ผู้อำนวยการ รพ.มทส. โดยมี ศ.นพ.สุกิจ พันธ์ุพิมานมาศ กล่าวเปิดงาน ในวันที่ 21 กันยายน 2561 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี© Copyright @ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (www.suth.go.th, www.smc.sut.ac.th)