อัลบั้ม "วันอัลไซเมอร์โลก" ประจำปี 2561 “Thailand 4.0 เข้าใจ ห่างไกล สมองเสื่อม”


หน้าแรก | ข้อมูล SUTH | การบริการทางการแพทย์ | โปรแกรมตรวจสุขภาพ | สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย | แผ่นพับความรู้ | ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา
หน้าแรก | อัลบั้มรูปภาพ | "วันอัลไซเมอร์โลก" ประจำปี 2561 “Thail...

อัลบั้มรูปภาพ


"วันอัลไซเมอร์โลก" ประจำปี 2561 “Thailand 4.0 เข้าใจ ห่างไกล สมองเสื่อม”

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดกิจกรรมเนื่องใน "วันอัลไซเมอร์โลก" ประจำปี 2561 “Thailand 4.0 เข้าใจ ห่างไกล สมองเสื่อม” เพื่อให้ความรู้แก่บุคคลากร ผู้ป่วย ผู้ดูแล รวมทั้งผู้ที่สนใจ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม ได้มีการบรรยายให้ความรู้เบื้องต้นการดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์และผู้สูงอายุ นำทีมโดย ผศ.นพ.สราวุธสุขสุผิว แพทย์เฉพาะทางสาขาอายุรกรรมระบบประสาท , นพ.การุญพงศ์ ภัทรามรุต แพทย์เฉพาะทางสาขาจิตเวช , อ.นพ.ภาณุพงศ์ เพชรชู อาจารย์แพทย์สาขาอายุรกรรมระบบประสาท และ อ.พญ.เฟื่องฟ้า กองเงิน อาจารย์แพทย์สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ในวันจันทร์ ที่ 24 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมสุรนารี อาคารสุรสัมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี© Copyright @ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (www.suth.go.th, www.smc.sut.ac.th)