อัลบั้ม ทีมคณะผู้บริหาร รพ.มทส. เข้าสำรวจพื้นที่ความคืบหน้าการก่อสร้าง อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์


หน้าแรก | ข้อมูล SUTH | การบริการทางการแพทย์ | โปรแกรมตรวจสุขภาพ | สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย | แผ่นพับความรู้ | ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา
หน้าแรก | อัลบั้มรูปภาพ | ทีมคณะผู้บริหาร รพ.มทส. เข้าสำรวจพื้นที่ควา...

อัลบั้มรูปภาพ


ทีมคณะผู้บริหาร รพ.มทส. เข้าสำรวจพื้นที่ความคืบหน้าการก่อสร้าง อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์

ทีมคณะผู้บริหารโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เข้าสำรวจพื้นที่ดูความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารศูนย์ความเป็น เลิศทางการแพทย์ ซึ่งเป็นอาคารสูง 12 ชั้น ขนาด 700 เตียง สามารถให้บริการรักษาพยาบาลในระดับตติยภูมิ ในวันที่ 4 ตุลาคม 2561 ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี© Copyright @ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (www.suth.go.th, www.smc.sut.ac.th)