อัลบั้ม ยินดีต้อนรับ สมาชิกใหม่ SUTH ประจำเดือนตุลาคม 2561


หน้าแรก | ข้อมูล SUTH | การบริการทางการแพทย์ | โปรแกรมตรวจสุขภาพ | สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย | แผ่นพับความรู้ | ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา
หน้าแรก | อัลบั้มรูปภาพ | ยินดีต้อนรับ สมาชิกใหม่ SUTH ประจำเดือนตุล...

อัลบั้มรูปภาพ


ยินดีต้อนรับ สมาชิกใหม่ SUTH ประจำเดือนตุลาคม 2561

ยินดีต้อนรับพนักงานใหม่ ที่เริ่มปฏิบัติงานวันที่ 1 ตุลาคม 2561 พร้อมจัดกิจกรรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่ โดยมีพนักงานใหม่ จำนวน 5 ท่าน ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารรัตนเวชพัฒน์ การปฐมนิเทศครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความพร้อมให้ พนักงานใหม่ ในการปรับตัวเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเกิดทัศนคติที่ดี รวมถึงสร้างความเข้าใจถึงวัฒนธรรมขององค์กร© Copyright @ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (www.suth.go.th, www.smc.sut.ac.th)