อัลบั้ม การอบรมทีมฉุกเฉิน ประจำสถานประกอบกิจการ


หน้าแรก | ข้อมูล SUTH | การบริการทางการแพทย์ | โปรแกรมตรวจสุขภาพ | สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย | แผ่นพับความรู้ | ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา
หน้าแรก | อัลบั้มรูปภาพ | การอบรมทีมฉุกเฉิน ประจำสถานประกอบกิจกา...

อัลบั้มรูปภาพ


การอบรมทีมฉุกเฉิน ประจำสถานประกอบกิจการ

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้จัดอบรมทีมฉุกเฉิน ประจำสถานประกอบกิจการ โดยมีวิทยากรจากเทศบาลนครนครราชสีมา เพื่อให้ทีมฉุกเฉินประจำโรงพยาบาลมีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการของการดับเพลิง ความอันตรายของงานดับเพลิง และหลักการในความปลอดภัยการสวมใส่ชุดผจญเพลิง การสวมใส่เครื่องช่วยหายใจ การวิ่งสาย ส่งสาย ต่อเพิ่มสาย เพื่อฝึกทักษะและปฏิบัติให้ทีมฉุกเฉินประจำโรงพยาบาล ให้สามารถเข้าควบคุมเพลิงไหม้เบื้อนต้นได้ ระหว่างวันที่ 18-19 ตุลาคม ณ อาคารโภชนาการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี© Copyright @ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (www.suth.go.th, www.smc.sut.ac.th)