อัลบั้ม CPF KORAT RUN FOR CHARITY 2018


หน้าแรก | ข้อมูล SUTH | การบริการทางการแพทย์ | โปรแกรมตรวจสุขภาพ | สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย | แผ่นพับความรู้ | ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา
หน้าแรก | อัลบั้มรูปภาพ | CPF KORAT RUN FOR CHARITY 2018

อัลบั้มรูปภาพ


CPF KORAT RUN FOR CHARITY 2018

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สายธุกิจผลิตอาหารสัตว์ (สัตว์บก) ได้จัดกิจกรรม CPF KORAT RUN FOR CHARITY 2018 งานเดิน-วิ่งการกุศล โดยมีระยะทางทั้งหมด 2 รุ่น 6.5 กิโลเมตร และ 16 กิโลเมตร มีผู้สนใจรวมเดิน-วิ่งเป็นจำนวนมาก รายได้ส่วนหนึ่งได้ รวมบริจาคให้กับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และโรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี© Copyright @ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (www.suth.go.th, www.smc.sut.ac.th)