อัลบั้ม Big Cleaning Day โรงอาหาร รพ.มทส.


หน้าแรก | ข้อมูล SUTH | การบริการทางการแพทย์ | โปรแกรมตรวจสุขภาพ | สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย | แผ่นพับความรู้ | ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา
หน้าแรก | อัลบั้มรูปภาพ | Big Cleaning Day โรงอาหาร รพ.มทส.

อัลบั้มรูปภาพ


Big Cleaning Day โรงอาหาร รพ.มทส.

9 พ.ย. 2561 รพ.มทส. จัดกิจกรรมการทำความสะอาดโรงอาหาร Big Cleaning Day เพื่อสร้างความตระหนักในเรื่องการรักษาความสะอาด และสร้างเสริมสิ่งแวดล้อมที่ดีภายในอาคารโรงอาหารของ รพ.มทส.© Copyright @ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (www.suth.go.th, www.smc.sut.ac.th)