อัลบั้ม นักเรียนค่ายวิศวะฯ เยี่ยมชม รพ.มทส.


หน้าแรก | ข้อมูล SUTH | การบริการทางการแพทย์ | โปรแกรมตรวจสุขภาพ | สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย | แผ่นพับความรู้ | ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา
หน้าแรก | อัลบั้มรูปภาพ | นักเรียนค่ายวิศวะฯ เยี่ยมชม รพ.มทส.

อัลบั้มรูปภาพ


นักเรียนค่ายวิศวะฯ เยี่ยมชม รพ.มทส.

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ให้การต้อนรับคณะนักเรียนค่ายนักเรียนผู้มีศํกยภาพสูงของมหาวิทยาลัย (SUT Talented Students Camp) ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนที่เข้าค่ายฯครั้งนี้ ได้เรียนรู้และได้รู้จักกับมหาวิทยาลัยมากขึ้น รวมถึงได้รับรู้สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยีที่ทันสมัย และได้เรียนรู้เกี่ยวกับศํกยภาพการให้บริการด้านการรักษาของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรนารี โดยมีการต้อนรับและนำชมแผนกบริการต่างๆภายในโรงพยาบาล เมื่อวันที่ 8 พ.ย. 2561 ที่ผ่านมา© Copyright @ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (www.suth.go.th, www.smc.sut.ac.th)