อัลบั้ม สืบสานประเพณีลอยกระทง 2561


หน้าแรก | ข้อมูล SUTH | การบริการทางการแพทย์ | โปรแกรมตรวจสุขภาพ | สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย | แผ่นพับความรู้ | ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา
หน้าแรก | อัลบั้มรูปภาพ | สืบสานประเพณีลอยกระทง 2561

อัลบั้มรูปภาพ


สืบสานประเพณีลอยกระทง 2561

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง 2561 ประกวดนางนพมาศ บุคลากร รพ.มทส. ร่วมเดินขบวน และจัดทำกระทงยักษ์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 เซนติเมตร โดยใช้วัสดุจากธรรมชาติ เพื่อร่วมลดภาวะโลกร้อน สืบสานประเพณีไทย ร่วมมือร่วมใจกันประดิษฐ์กระทงยักษ์เพื่อร่วมกิจกรรมประกวดกระทงฯ ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ณ ลานน้ำพุ เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี© Copyright @ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (www.suth.go.th, www.smc.sut.ac.th)