อัลบั้ม การประชุม HACC FORUM ครั้งที่ 12


หน้าแรก | ข้อมูล SUTH | การบริการทางการแพทย์ | โปรแกรมตรวจสุขภาพ | สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย | แผ่นพับความรู้ | ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา
หน้าแรก | อัลบั้มรูปภาพ | การประชุม HACC FORUM ครั้งที่ 12

อัลบั้มรูปภาพ


การประชุม HACC FORUM ครั้งที่ 12

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เข้าร่วม การประชุม HACC FORUM ครั้งที่ 12 ภายใต้แนวคิด “Change & collaboration for Sustainability” เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับมาตรฐาน HA และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ในโรงพยาบาลเขตนครชัยบุรินทร์ ในงานครั้งนี้ทาง รพ.มทส. ได้รับรางวัลที่ 2 ในกลุุ่มผลงานประเภท CQI IC/Back/ENV “การสร้างและพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศงานคุณภาพโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี” แผนกคุณภาพ ในวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมโรงแรมสุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี© Copyright @ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (www.suth.go.th, www.smc.sut.ac.th)