อัลบั้ม โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2561


หน้าแรก | ข้อมูล SUTH | การบริการทางการแพทย์ | การบริการพยาบาล | โปรแกรมตรวจสุขภาพ | สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย | โครงสร้างและบุคคลากร | ร่วมงานกับเรา
หน้าแรก | อัลบั้มรูปภาพ | โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ฝึก...

อัลบั้มรูปภาพ


โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2561

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดกิจกรรมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดับเพลิง ขั้นต้น และวิธีการอพยพหนีไฟที่ถูกต้อง ปลอดภัย อีกทั้งให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและระงับอัคคีภัย และเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้รับบริการ พนักงาน รวมถึงองค์กร กิจกรรมจัดขึ้น ณ อาคารรัตนเวชพัฒน์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561


erotik shop | erotik shop | erotik shop | erotik shop | erotik shop | erotik shop | erotik shop

© Copyright @ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี