อัลบั้ม การแข่งขันกีฬามหาสนุก ประจำปี 2562


หน้าแรก | ข้อมูล SUTH | การบริการทางการแพทย์ | โปรแกรมตรวจสุขภาพ | สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย | แผ่นพับความรู้ | ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา
หน้าแรก | อัลบั้มรูปภาพ | การแข่งขันกีฬามหาสนุก ประจำปี 2562

อัลบั้มรูปภาพ


การแข่งขันกีฬามหาสนุก ประจำปี 2562

25 ธันวาคม 2561 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาสนุก ประจำปี พ.ศ. 2562 จัดโดยสโมสรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ณ อาคารกีฬาภิรมย์ สนามกีฬาและสุขภาพ เวลา 12.30 – 17.50 น.โดยกิจกรรมมีการเดินนขบวนพาเหรดของแต่ละสี ประกวดกองเชียร์และเชียร์หลีเดอร์ การแข่งขันกีฬามหาสนุกพื้นบ้าน และพิธีมอบเหรียญรางวัลการแข่งขันขบวนพาเหรด เชียร์ลีดเดอร์ และกีฬารวม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้บุคลากรมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เป็นผู้ที่มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงและสมบูรณ์รู้จักแพ้ รู้จักชนะ และรู้จักการให้อภัยสามารถทำให้คนเราอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้© Copyright @ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (www.suth.go.th, www.smc.sut.ac.th)