อัลบั้ม ยินดีต้อนรับ คณะผู้บริหารและบุคลากร จากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


หน้าแรก | ข้อมูล SUTH | การบริการทางการแพทย์ | โปรแกรมตรวจสุขภาพ | สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย | แผ่นพับความรู้ | ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา
หน้าแรก | อัลบั้มรูปภาพ | ยินดีต้อนรับ คณะผู้บริหารและบุคลากร จากโรง...

อัลบั้มรูปภาพ


ยินดีต้อนรับ คณะผู้บริหารและบุคลากร จากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ยินดีต้อนรับ คณะผู้บริหารและบุุคลากร จากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าศึกษาดูงานการวางระบบการบริหารโรงพยาบาล ในด้านระบบการเงินและงบประมาณ ระบบการบริการทางการแพทย์ ระบบสารสนเทศ และระบบงานจ่ายกลางของ รพ.มทส. ในวันที่ 4-5 กุุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารรัตนเวชพัฒน์© Copyright @ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (www.suth.go.th, www.smc.sut.ac.th)