อัลบั้ม ยินดีต้อนรับ นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 9 ฝึกภาคปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน


หน้าแรก | ข้อมูล SUTH | การบริการทางการแพทย์ | โปรแกรมตรวจสุขภาพ | สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย | แผ่นพับความรู้ | ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา
หน้าแรก | อัลบั้มรูปภาพ | ยินดีต้อนรับ นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ...

อัลบั้มรูปภาพ


ยินดีต้อนรับ นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 9 ฝึกภาคปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน

24 เมษายน 2562 รพ.มทส. ยินดีต้อนรับ นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปี 2 รุ่นที่ 9 ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 15 คน เพื่อเข้าการศึกษาภาคปฏิบัติรายวิชา 711211 ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน (Fundametal Nursing Practicum) กล่าวต้อนรับโดย อ.นพ.ดร.นิวัฒน์ชัย นามวิชัยศิริกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ณ ห้องประชมเล็ก ชั้น 5 อาคารรัตนเวชพัฒน์© Copyright @ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (www.suth.go.th, www.smc.sut.ac.th)