อัลบั้ม อบรมการดูแลสุขภาพร่างกายผู้สูงอายุในเขตพื้นที่นครราชสีมา


หน้าแรก | ข้อมูล SUTH | การบริการทางการแพทย์ | โปรแกรมตรวจสุขภาพ | สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย | แผ่นพับความรู้ | ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา
หน้าแรก | อัลบั้มรูปภาพ | อบรมการดูแลสุขภาพร่างกายผู้สูงอายุในเขตพื้น...

อัลบั้มรูปภาพ


อบรมการดูแลสุขภาพร่างกายผู้สูงอายุในเขตพื้นที่นครราชสีมา

ทีมแพทย์ พยาบาลและบุคลากร รพ.มทส. นำโดย อาจารย์ พันโท นายแพทย์บุระ สินธุภากร หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์ฯ ร่วมจัดกิจกรรมจัดอบรม จัดอบรม “การดูแลรักษาสุขภาพร่างกายและตรวจร่างกายของผู้สูงอายุในพื้นที่ จ.นครราชสีมา” โดยความร่วมมือของ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีวกลศาสตร์ทางการแพทย์ มทส. ร่วมกับ จ.นครราชสีมา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขเกษม วัชรมัยสกุล รองผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีวกลศาสตร์ทางการแพทย์ นายเมธี กาญจนสุนทร นายอำเภอสีคิ้ว เป็นประธานเปิดโครงการอบรมสัมมนาในครั้งนี้ การอบรมสัมนาเป็นหนึ่งในกิจกรรมตามโครงการแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562 ของจังหวัดนครราชสีมา โดยความร่วมมือกับ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีวกลศาสตร์ทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการดูแลสุขภาพร่างกายแก่ผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ในหัวข้อต่างๆ ได้แก่ 1. การดูแลและรักษาข้อเข่าไม่ให้เสื่อมก่อนเวลาอันควร 2. การดูแลหัวใจให้ห่างไกลโรค 3.การดูแลป้องกันโรคกระดูพรุน ร่วมถึงให้บริการเปลี่ยนข้อเข่าเทียมให้แก่ผู้ยากไร้หรือที่มีฐานะยากจนในชุมชนต่างๆ ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอใกล้เคียง จำนวน 10 คน แบ่งเป็นเขตพื้นที่ 4 อำเภอ การจัดอบรมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา มีจำนวนผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 220 คน และวิทยากรจากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำนวน 5 ท่าน ใช้ระยะเวลาในการอบรม 1 วัน ณ ห้องประชุมจันทึก1 สำนักงานเทศบาลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา© Copyright @ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (www.suth.go.th, www.smc.sut.ac.th)