อัลบั้ม ร่วมออกหน่วยปฐมพยาบาล โครงการจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"


หน้าแรก | ข้อมูล SUTH | การบริการทางการแพทย์ | การบริการพยาบาล | โปรแกรมตรวจสุขภาพ | สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา
หน้าแรก | อัลบั้มรูปภาพ | ร่วมออกหน่วยปฐมพยาบาล โครงการจิตอาสาพ...

อัลบั้มรูปภาพ


ร่วมออกหน่วยปฐมพยาบาล โครงการจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมออกหน่วยปฐมพยาบาล ให้บริการประชาชน ในโครงการจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ถือกำเนิดขึ้นตามแนวพระราโชบาย ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้เป็นการทำหน้าที่ประสานความร่วมมือทำงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน และประชาชนทุกหมู่เหล่า ให้มีส่วนร่วมทำงานแก้ไขปัญหาขั้นพื้นฐานของชาติ ให้คนในชาติ ในชุมชน มีความสุขอย่างยั่งยืน คาดว่าจะมีผู้ลงทะเบียนสมัคร ทั้ง 3 วัน จาก 32 อำเภอ ของจังหวัดนครราชสีมา ไม่น้อยกว่า 50,000 คน ระหว่างวันที่ 28-30 พฤษภาคม 2562 ณ อาคารสุรสัมมนาคาร 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี© Copyright @ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (www.suth.go.th, www.smc.sut.ac.th).