อัลบั้ม ยินดีต้อนรับ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ พร้อมคณะเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของ รพ.มทส.


หน้าแรก | ข้อมูล SUTH | การบริการทางการแพทย์ | การบริการพยาบาล | โปรแกรมตรวจสุขภาพ | สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา
หน้าแรก | อัลบั้มรูปภาพ | ยินดีต้อนรับ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแอฟริกา...

อัลบั้มรูปภาพ


ยินดีต้อนรับ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ พร้อมคณะเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของ รพ.มทส.

4 มิถุนายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับ ฯพณฯ เจฟฟรีย์ ดอยจ์ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ประจำประเทศไทย (His Excellency Geoffrey Quinton Mitchell Doidge , Ambassador of The Republic of South Africa) และคณะผู้แทนจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชนในสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ 20 ท่าน ในโอกาสเยือน มทส. เพื่อเจรจาความร่วมมือด้านวิชาการและศึกษาดูงานเกี่ยวกับภารกิจของมหาวิทยาลัย การเรียนการสอนทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร และแพทยศาสตร์ความร่วมมือด้านสหกิจศึกษาระหว่าง มทส. พร้อมเยี่ยมชม โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี© Copyright @ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (www.suth.go.th, www.smc.sut.ac.th).