อัลบั้ม การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการประเมินโครงการ ตามแผนปฏิบัติการ PBM 2563-2565


หน้าแรก | ข้อมูล SUTH | การบริการทางการแพทย์ | การบริการพยาบาล | โปรแกรมตรวจสุขภาพ | สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา
หน้าแรก | อัลบั้มรูปภาพ | การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการประเมินโคร...

อัลบั้มรูปภาพ


การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการประเมินโครงการ ตามแผนปฏิบัติการ PBM 2563-2565

4 มิถุนายน 2562 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี มีโครงการPBMทบทวนแผนพัฒนา ระยะที่ 3 ในปีงบประมาณ 2562 เพื่อทบทวนยุทธศาสตร์ ทิศทางองค์กร และกำหนดแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการโครงการต่าง ๆ ในปีงบประมาณ 2563-2565 จึงจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้กับ project managers และผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง เพื่อสามารถวิเคราะห์ข้อมูลนำเข้า ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านรายได้ ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการ ด้านอัตรากำลัง ด้านเครื่องมือ เป็นต้น วิทยากรโดย อ.ดร.ฉัตรชัย พิศพล อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารรัตนเวชพัฒน์© Copyright @ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (www.suth.go.th, www.smc.sut.ac.th).