อัลบั้ม การฝึกอบรมช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน Basic Life Support (BLS)


หน้าแรก | ข้อมูล SUTH | การบริการทางการแพทย์ | การบริการพยาบาล | โปรแกรมตรวจสุขภาพ | สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา | บุคคลากร
หน้าแรก | อัลบั้มรูปภาพ | การฝึกอบรมช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน Basic Life ...

อัลบั้มรูปภาพ


การฝึกอบรมช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน Basic Life Support (BLS)

11 และ 13 มิถุนายน 2562 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้จัดการอบรม โครงการ การฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (Basic Life Suport) สำหรับบุคลากร รพ.มทส. วิทยากรโดย นายแพทย์ สถาพร สุระวงศ์วัฒนา แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน เพื่อให้บุคลากรโรงพยาบาล มีความรู้ ความเข้าใจ ถึงขั้นตอนวิธีการปฏิบัติ รวมถึงการตรวจประเมินผู้ป่วย เพื่อให้การช่วยเหลือชีวิตขั้นพื้นฐานได้ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารรัตนเวชพัฒน์


erotik shop | erotik shop | erotik shop | erotik shop | erotik shop | erotik shop | erotik shop

© Copyright @ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี