อัลบั้ม โครงการ การฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (Basic Life Suport) สำหรับบุคลากร รพ.มทส.


หน้าแรก | ข้อมูล SUTH | การบริการทางการแพทย์ | โปรแกรมตรวจสุขภาพ | สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย | แผ่นพับความรู้ | ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา
หน้าแรก | อัลบั้มรูปภาพ | โครงการ การฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ...

อัลบั้มรูปภาพ


โครงการ การฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (Basic Life Suport) สำหรับบุคลากร รพ.มทส.

18 ถึง 26 มิถุนายน 2562 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้จัดการอบรมโครงการ การฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (Basic Life Suport) สำหรับบุคลากร รพ.มทส. วิทยากรโดย นายแพทย์ สถาพร สุระวงศ์วัฒนา แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ผศ.พญ.สีขาว เชื้อปรุง แพทย์เสชศาสตร์ครอบครัว อ.ดร สมชาย ชัยจันทร์ และอ.สิรินทพย์ สว่างวงศ์ เพื่อให้บุคลากรโรงพยาบาลมีทักษะในการปฏิบัติการช่วย ชีวิตขั้นพื้นฐานได้อย่างถูกต้อง สามารถช่วยเหลือตนเองและประชาชน มีความรู้ความเข้าใจ ถึงขั้นตอนวิธีการปฏิบัติ รวมถึงการตรวจประเมินผู้ป่วย เพื่อให้การช่วยเหลือชีวิตขั้นพื้นฐานได้ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารรัตนเวชพัฒน์© Copyright @ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (www.suth.go.th, www.smc.sut.ac.th)