อัลบั้ม โครงการพัฒนาศักยภาพเครือ ข่ายสื่อสาร สร้างสุข และผูกพันในองค์กร


หน้าแรก | ข้อมูล SUTH | การบริการทางการแพทย์ | การบริการพยาบาล | โปรแกรมตรวจสุขภาพ | สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย | ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา
หน้าแรก | อัลบั้มรูปภาพ | โครงการพัฒนาศักยภาพเครือ ข่ายสื่อสาร สร้า...

อัลบั้มรูปภาพ


โครงการพัฒนาศักยภาพเครือ ข่ายสื่อสาร สร้างสุข และผูกพันในองค์กร

11 กรกฎาคม 2562 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้จัดอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสื่อสาร สร้างสุข และผูกพันในองค์กร “ผลิตสื่อ ด้วยมือถือเครื่องเดียว” วิทยากรโดย นายเดชากรณ์ สำราญดี หัวหน้าแผนกสื่อสารองค์กรและสร้างความผูกพัน เรียนรู้สู่การปฏิบัติและพัฒนาเครือข่ายการสื่อสารด้วยสื่อยุคดิจิทัล การจัดทำสื่อ Infographics โปสเตอร์ เทคนิคการถ่ายภาพ การถ่ายวีดีโอ การตัดต่ดวีดีโอ โดยมีบุคลากร รพ.มทส.ร่วมอบรม 40 กว่าคน ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารรัตนเวชพัฒน์© Copyright @ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (www.suth.go.th, www.smc.sut.ac.th)