อัลบั้ม สภากาแฟ จังหวัดนครราชสีมา “จิบกาแฟ ดูแลสุขภาพ”


หน้าแรก | ข้อมูล SUTH | การบริการทางการแพทย์ | การบริการพยาบาล | โปรแกรมตรวจสุขภาพ | สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย | ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา
หน้าแรก | อัลบั้มรูปภาพ | สภากาแฟ จังหวัดนครราชสีมา “จิบกาแฟ ดูแล...

อัลบั้มรูปภาพ


สภากาแฟ จังหวัดนครราชสีมา “จิบกาแฟ ดูแลสุขภาพ”

23 กรกฎาคม 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นเจ้าภาพจัดงาน “สภากาแฟ จังหวัดนครราชสีมา” ณ อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) พร้อมคณะผู้บริหาร มทส. ให้การต้อนรับ นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ให้เกียรติเป็นประธานงานพร้อมต้อนรับคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จังหวัดนครราชสีมา กว่า 200 คน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างหัวหน้าส่วนราชการ ในจังหวัดและหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานต่าง ๆ พร้อมทั้งสร้างความสัมพันธ์ที่ดีถือเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดนครราชสีมา© Copyright @ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (www.suth.go.th, www.smc.sut.ac.th)