อัลบั้ม งานประชุมวิชาการ 1st SUTH Health Research and Innovation Forum 2019​


หน้าแรก | ข้อมูล SUTH | การบริการทางการแพทย์ | การบริการพยาบาล | โปรแกรมตรวจสุขภาพ | สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย | ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา
หน้าแรก | อัลบั้มรูปภาพ | งานประชุมวิชาการ 1st SUTH Health Res...

อัลบั้มรูปภาพ


งานประชุมวิชาการ 1st SUTH Health Research and Innovation Forum 2019​

24 กรกฎาคม 2562 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดการประชุมวิชาการ “1st SUTH Health Research and Innovation Forum 2019” โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ภายในงานมีการบรรยายพิเศษ เรื่อง ทิศทางและนโยบายด้านการวิจัยและนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ มทส. โดยรองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาเทคโนโลยี การเสวนา เรื่อง แนวทางพัฒนาการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ และการเสวนา เรื่อง การพัฒนาเครือข่ายวิจัยและนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์สุขภาพในเขตนครชัยบุรินทร์ พร้อมด้วยกิจกรรม Mini Stage และการนำเสนอผลงานวิจัย นวัตกรรม R2R และ CQI ณ อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร© Copyright @ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (www.suth.go.th, www.smc.sut.ac.th)