อัลบั้ม สอนสุขอนามัยสำหรับเด็ก ในโครงการพี่ช่วยน้อง ครั้งที่ 11


หน้าแรก | ข้อมูล SUTH | การบริการทางการแพทย์ | การบริการพยาบาล | โปรแกรมตรวจสุขภาพ | สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา
หน้าแรก | อัลบั้มรูปภาพ | สอนสุขอนามัยสำหรับเด็ก ในโครงการพี่ช่วยน้อ...

อัลบั้มรูปภาพ


สอนสุขอนามัยสำหรับเด็ก ในโครงการพี่ช่วยน้อง ครั้งที่ 11

14 สิงหาคม 2562 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดกิจกรรม ให้ความรู้ด้านสุขอนามัยสำหรับเด็ก และการจัดการสิ่งแวดล้อม ในโครงการ BACK TO SCHOOL XI พี่ช่วยน้อง ครั้งที่ 11 โดยความร่วมมือของส่วนอาคารสถานที่ และส่วนประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในกิจกรรมได้มีการจัดการบรรยายและกิจกรรมการสร้างความตระหนักในเรื่องการรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคล การล้างมือ การแปรงฟัน และการคัดแยกขยะ และการจัดการสิ่งแวดล้อม กิจกรรมจัดขึ้น ณ โรงเรียนบ้านวังโรงน้อย อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา© Copyright @ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (www.suth.go.th, www.smc.sut.ac.th).