อัลบั้ม โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น “การพยาบาลพิ้นฐานด้านการป้องกันและ ควบคุมการติดเชื้อในสถานบริการ”


หน้าแรก | ข้อมูล SUTH | การบริการทางการแพทย์ | การบริการพยาบาล | โปรแกรมตรวจสุขภาพ | สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา
หน้าแรก | อัลบั้มรูปภาพ | โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น “การพยาบาล...

อัลบั้มรูปภาพ


โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น “การพยาบาลพิ้นฐานด้านการป้องกันและ ควบคุมการติดเชื้อในสถานบริการ”

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น “การพยาบาลพื้นฐานด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในสถานบริการ” กลุ่มการพยาบาล รพ.มทส. ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อพัฒนาระบบป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพต่อเนื่อง เพื่อลดการติดเชื้อในโรงพยาบาล พัฒนาศักยภาพองค์ความรู้ทักษะด้านป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลสำหรับบุคลากร วิเคราะห์ปัญหาด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ระยะเวลาการฝึกอบรม 2 สัปดาห์© Copyright @ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (www.suth.go.th, www.smc.sut.ac.th).